Holløse Frugthaves Grundejerforening   

Til nye grundejere

   Som ny grundejer i sommerhusområdet ‘Holløse Frugthave’ vil jeg gerne byde dig hjertelig velkommen som medlem af grundejerforeningen.

   Foreningen lægger vægt på at bevare ’Holløse Frugthave’ som et rekreativt område af høj kvalitet. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at:

• Hunde skal føres i snor på Frugthavens veje, efterladenskaber fjernes, og løse hunde på egen grund skal holdes bag lukket indhegning

• Græsslåning og anvendelse af motordrevne redskaber i perioden 1.maj til 30.september finder kun sted kl. 7-19 på hverdage, kl. 10-16 på lørdage og kl. 10-13 på søn- og helligdage

• Beplantning langs veje skal beskæres jf. gældende regler, som årligt annonceret af kommunen i lokalpressen

• Græsrabatten langs vejene bør jævnligt slås, og holdes fri for rødder for ikke at skade vejen