Holløse Frugthaves Grundejerforening   

Til mæglere

Kontakt kassereren vedr. oplysning om og afregning af enkelte parceller:

Erik Lund-Hansen (kasserer)

Bistrup Park 31
3460 Birkerød
tlf. 4581 6037
e-mail: erlh@post.tele.dk

 

Årligt kontingent: 600 kr.

Indskud: 1.000 kr.

Første rykkergebyr: 50 kr.
andet og efterfølgende rykkergebyrer: 200 kr.