Holløse Frugthaves Grundejerforening   

Årskontingent og gebyrer

Årligt kontingent: 600 kr.

Indskud: 1.000 kr.

Danske Bank reg.nr. 1551, konto nr. 4845 284 830

Første rykkergebyr: 50 kr.
andet og efterfølgende rykkergebyrer: 200 kr.